Finanční kontrola

Kontrolu jízdenek prování i Ministersvo dopravy. Kontroluje však dopravce.

Předpisy:

zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole

Výklad: [1]

Státem nařízené slevy stát kompenzuje dopravcům provozujícím komerční linky (od r. 2010).
Dopravce pro to uzavírá s ministerstvem smlouvu, na jejímž základě a v souladu s metodickým pokynem je na jedné straně prováděna kompenzace, na druhé straně je dána možnost provést u dopravce (ve voze) finanční kontrolu, tedy kontrolu toho, zda dopravce neposkytuje slevu nad rámec cenového výměru Ministerstva financí, zejména tedy osobám, které na slevu nemají nárok.

Kontrolu pak provádí osoba, která má pověření od ministra dopravy; pověření od dopravce kontrolor nemá.
Jde buď o zaměstnance Ministerstva dopravy nebo o smluvní externí subjekt.
Kontrolu mohou provádět i jiné orgány cenové kontroly.


Roman Janda
24. 8. 2018


[1] Informační zdoj: Němec, M.: odpověď Ministerstva dopravy na dotaz ohledně prokazování "revizorů MD", Praha, 6. 4. 2017

| hlavní stránka > předpisy > výklad - finanční kontrola |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03322.htm